OM OSS

Nå, flere år senere, har bedriften vokst, og har flyttet inn i sitt nye verksted og kontorbygg på hele 800 kvm. Vi har mobile verksteder, og har gjennom den brede kompetansen som de ansatte innehar utvidet tjenestene til også å gjelde  montasjearbeid, sveising, produksjon og montering av mindre stålbygg.

Det har vært viktig for oss hos Svinndal Gjerde og Sveiseverksted at våre ansatte har utdannelser og erfaring som utfyller hverandre, slik at vi har kunnskap og kan utføre oppdragene helt fra planleggingsstadiet til den siste finish.

Svinndal Gjerde og Sveiseverksted har med årene vokst sakte med sikkert, og har hele tiden utvidet kompetansen og erfaringene innen de forskjellige fagområdene. Vi liker å ta fatt på oppgaver som gir oss utfordringer, og vi søker hele tiden etter å finne gode løsninger – for deg.

Vi øker stadig kapasiteten i vårt verksted og blant de ansatte har vi spisskompetanse på plate og sveis i mange kvaliteter, hvor vi kan tilby sertifiserte sveisere som leverer kvalitet!

Utover dette har vi investert i en vannskjære-maskin, som gjør oss i stand til og kunne produsere rimeligere og påta oss produkter med høyere kompleksitet og nøyaktighet.

Vi satser nå hardt på marine og industri virksomhet, og vil forberede oss mot offshore i tiden som kommer.